Glaucoom

Glaucoom of groene staar is een aandoening waarbij een verhoging van de druk in de oogbol onbehandeld tot gezichtsvelduitval (blinde vlekken) leidt en uiteindelijk zelfs tot blindheid kan leiden. Er bestaat echter ook een vorm van glaucoom waarbij de oogdruk ogenschijnlijk normaal is, maar toch tot karakteristieke aantasting van de oogzenuw leidt, het normale-drukglaucoom.

De ziekte treedt meestal na het veertigste levensjaar op en verloopt meestal sluipend; langzamerhand vallen delen van het perifere gezichtsveld uit, wat door de patiënt meestal niet opgemerkt wordt. Het centrale zicht blijft lang intact.Glaucoom met beperkt gezichtsveld
Een van de oorzaken van glaucoom is een verhoogde oogdruk. Deze kan veroorzaakt worden door een afsluiting van het kanaal van Schlemm. Het oogvocht kan niet worden afgevoerd en hoopt zich op in het oog. De ziekte kan erfelijk zijn. Bij glaucoom wordt de druk in de oogbol te hoog als gevolg van een verhoogde productie dan wel vertraagde afvoer van kamervocht. Bij gezonde ogen ligt de oogdruk tussen de 10 en 21 mm Hg. Bij een druk hoger dan 21 mm Hg is de kans op het ontstaan van schade van de oogzenuw en derhalve van glaucoom verhoogd. De oorzaak van de verhoogde oogboldruk is niet altijd duidelijk.

oogdrukWij hebben een nieuw soort robotgestuurde oogdrukmeter. Deze gecombineerde oogdrukmeter (tono- /pachymeter) meet eerst de dikte van het hoornvlies en dan pas de oogdruk. De oogdruk wordt vervolgens berekend aan de hand van de hoornvliesdikte. Hierdoor kan een normaal gemeten druk van 18 ineens 26 te blijken. Het Nederlands Oogheelkundig Genootschap heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd waarin dringen wordt verzocht altijd de hoornvliesdikte te verwerken in de uiteindelijke oogdruk. Vreemd genoeg wordt dit nog bijna nergens gedaan. Wellicht is de investering in geavanceerde apparatuur te groot. Laat u het bij ons meten dan weet u zeker dat er volgens de nieuwe normen van de N.O.G. wordt gemeten.

De richtlijn is te vinden op www.oogheelkunde.org:
“Met name de Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) heeft opnieuw
duidelijk gemaakt dat pachymetrie essentieel is voor het inschatten van het risico op het krijgen van glaucoom bij glaucoma suspects. Zonder pachymetrie is het risico groot dat deze groep over- of onderbehandeld wordt. Ook speelt pachymetrie een rol bij de diagnose van het normale druk glaucoom. De gemeten oogdruk en corneadikte dienen apart genoteerd te worden; er is geen algemeen geaccepteerde correctiefactor en bovendien zijn er goede aanwijzingen dat de corneadikte deels ook een onafhankelijke risicofactor is.”

Er is ook een vorm van glaucoom die acuut kan optreden, door het plotseling afsluiten van de natuurlijke afvoer van het oogvocht, die zich in de kamerhoek bevindt, waar de iris aan de rand bijna tegen de cornea aanligt. narrow_angle_oct_1
Het wordt vaak uitgelokt door omstandigheden met een wijde pupil (vaak ‘s nachts, soms na de toediening van pupilverwijdende oogdruppels). Dit is meestal heftig pijnlijk met fotofobie, roodheid, en tranen van het oog. Dit kan spontaan optreden of als late complicatie bij een aantal andere oogaandoeningen. Het is een indicatie voor een spoedconsult bij een oogarts. Wij kunnen de kamerhoek beoordelen met onze 3D OCT lasercan. We kunnen dan een doorsnede van het oog maken zoals boven op de foto te zien is. Glaucoom kan echter ook voorkomen als gevolg van traumata, intraoculaire bloedingen of worden geïnduceerd door medicijngebruik (door bijvoorbeeld corticosteroïden).

Als gevolg van de verhoogde oogboldruk worden de zenuwvezels van de gezichtszenuw langzaam aangetast. Met onze OCT 3D laserscan kunnen wij de gezondheid van de oogzenuw beoordelen. Zie de foto onder. Ook kunnen wij de kans op het ontstaan van glaucoom beoordelen. Omdat met name het perifere gezichtsveld uitvalt, dat relatief gezien slechts weinig bijdraagt aan het zien, valt glaucoom in de beginperiode niet of nauwelijks op. Naarmate het centrale gezichtsveld in gevaar komt, wordt het gezichtsveldverlies opgemerkt. Afhankelijk van de oorzaak van glaucoom kunnen beide ogen aangedaan zijn; meestal is er een verschil in ernst van de gezichtsvelduitval tussen beide ogen.

oct ONH

Naarmate men ouder wordt, stijgt de kans op glaucoom. Ook verziend- of bijziendheid, of een afwijking in de bloedvaten verhogen de kans op glaucoom.

Er zijn dus verschillende soorten glaucoom waar ook weer verschillende behandelingen voor bestaan. Een standaard drukmeting is dus niet zomaar afdoende.

Wilt u een zeer uitgebreid glaucoom onderzoek of alleen maar een routinemeting, bel dan op 0346-556555 voor een afspraak.