Maculagat stadium 3

Een 73 jarige vrouw komt met klachten over verminderde visus. Zij is al meerdere malen bij een oogarts geweest waar men niets opvallends heeft kunnen constateren. Rechts en links is het gezichtsvermogen gedaald tot 75%. Zij ervaart het kijken als slecht ook al lijkt het gezichtsvermogen nog niet dramatisch. Spleetlamp onderzoek laat niet echt veel staar zien. De 3D OCT scan laat echter wel wat bijzonders zien. (toelichting onderaan deze pagina)

image

Afbeelding 1: Overzichtsplaatje van de OCT scan van het rechteroog

Op het Rechter ook is een lamelair macula gat te zien. Het posteriod hyaloid membraan zit nog met een streng vast aan de macula en trekt een gat in de macula.

2R5UD85I2X2QHV6Q_1559-ND-Female_00

Afbeelding 2: een gat van 612 micrometer is aan het ontstaan. Het is nog geen volledig gat. Er bevinden zich nog receptoren onder het beginnend gat. Dit kan echter snel veranderen.2R5UD85I2X5B480P_1559-ND-Female_00

Afbeelding 3: Een 3D weergave van het maculagebied en de onderliggende lagen. Erboven kunt u duidelijk de tractie zien die het glasachtig lichaam uitoefent op de macula.

Als de tractie die wordt uitgeoefend door het glasvocht op de macula verder gaat kan een volledig maculagat ontstaan met slechtziendheid. Een behandeling is dus noodzakelijk. Aan het linker oog was trouwens ook een maculagat graad 2 te zien.
—————————————————————————————————————————————————–

Toelichting:

Hieronder ziet u een dwarsdoorsnede van het oog. De OCT scan laat een dwarsdoorsnede van het maculagebied zien (tussen de twee zwarte lijnen). Ook is de oogzenuw op de fundusfoto te herkennen.

image